Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Enver Hoxhaj

Data Sektori Çështja