30/07/2020 11:28:18

Të pranishëm: 99

Munguan: 21

  • Pjesëmarrja në seancë

Filtro

    99 deputë të pranishëm