Zgjedhja e katër anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës

13/08/2020 10:40:47

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120