Zgjedhja e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

14/08/2020 10:36:15

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120