Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Huasë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës për Ndihmën Makro Financiare për Kosovën

14/08/2020 11:44:12

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120