Votimi i rezolutës lidhur me bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

15/03/2020 01:35:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120