Votimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për miniera dhe minerale për vitin 2019

16/10/2020 10:56:29

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120