Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për gjykatat

23/11/2018 18:00:00

Të pranishëm: 74

Munguan: 45

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota