Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve

23/11/2018 18:00:00

Të pranishëm: 68

Munguan: 51

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Abstenuan 0 vota