Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës

23/11/2018 18:00:00

Të pranishëm: 70

Munguan: 49

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota