Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë

23/11/2018 18:00:00

Të pranishëm: 67

Munguan: 52

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota