Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo- kontestimore

23/11/2018 18:00:00

Të pranishëm: 62

Munguan: 57

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota