Votimi në parim i Projektligjit mbi ndarjen buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019

21/12/2018 13:25:00

Të pranishëm: 62

Munguan: 57

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota