Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/L-067 për plotësimin edhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës

21/12/2018 13:25:00

Të pranishëm: 61

Munguan: 58

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 1 vota