Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/L-038 për shërbimet postare

21/12/2018 13:25:00

Të pranishëm: 61

Munguan: 58

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota