Votimi në parim i Projektligjit për produktet biocide

21/12/2018 13:25:00

Të pranishëm: 62

Munguan: 57

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota