Votimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2017

21/12/2018 13:25:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 119

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 119