Profili i grupit parlamentar të LVV-së

Grupi parlamentar i LVV – së në krahasim me të gjitha grupet e tjera parlamentare ka moshën më të re mesatare të deputetëve (37 vjet). Gjithashtu ky grup parlamentar ka numrin më të madh të deputetëve që janë në mandatin e tyre të parë në Kuvend, gjithsej 18 nga 30 sa deputetë. Qytetet me më së shumti deputetë vijnë nga katër komunat më të mëdha të Kosovës: Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Gjakovë.

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!