Pyetjet drejtuar deputetit Salih Zyba

  • 25/02/2020 Pyet: Bardhyl Sogojeva Prishtinë

    Përshëndetje deputeti Zyba, do të doja të dija se a do të ndërmirret diçka për mërgimtarët për pagesat që obligohen t’i kryejnë me shuma të larta nëpër kufijët e Kosovës?