Pyetjet drejtuar deputetit Fatmire Mulhaxha - Kollçaku

  • 26/02/2020 Pyet: Afrim Prishtinë

    Përshëndetje deputetja Mulhaxha – Kollçaku, pyetja ime ka të bëj me hartimin dhe miratimin e Kodit Civil të Republikës së Kosovës, kur do të vi në Kuvend? Shpresoj që me këtë kod do të rregullohet çështja e pronave, sepse tash e sa kohë kam mbetur peng i saj për shkak të pamundësisë së legalizimit të banesës meqë toka është në pronësi të komunës. Gjitha të mirat!