Lista e udhetimeve - PDK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  21/12/2017 01/01/0001 479.60 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  26/12/2017 01/01/0001 536.58 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  29/12/2017 01/01/0001 337.99 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  01/01/0001 14/12/2017 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  08/12/2017 01/01/0001 541.68 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  09/11/2017 01/01/0001 763.26 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 178.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 178.20 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 85.10 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 473.80 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  03/11/2017 01/01/0001 151.20 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2017 01/01/0001 853.16 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  29/11/2017 01/01/0001 539.30 €