Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-186 për Rregullat e Trafikut Rrugor

08/03/2023 12:00:00

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120