Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-025 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

06/08/2021 11:57:07

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120