Projektligjin nr.08/L-090 për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit nr.02/L-10 për përkujdesjen ndaj kafshëve

04/08/2022 11:18:45

Të pranishëm: 0

Munguan: 120

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 120