Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 68
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 17
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit për 6 mujorin e parë të vitit 2022

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2021

  • 4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Fondit të Kursimeve Pensionale për vitin 2021

  • 5. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2021

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve i mbledhjeve të Komisionit të mbajtura me datë 6,7,13,18,20,21,27,28 korrik dhe 1 e 3 gusht 2022

   I miratuar
  • 3. Miratimi i raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2022

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

  • 5. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit për 6 mujorin e parë të vitit 2022

  • 6. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit Kosovar të Konkurencës për vitin 2021

  • 7. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2021

  • 8. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur të Komisionit me datë 30.06.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar të Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2021

  • 4. Shqyrtimi I raportit vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare për vitin 2021

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për Financimin e Subjekteve Politike, të ndryshuar dhe plotësuar

   I miratuar
  • 2. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Komisionit të Pavarur për Media 2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare për vitin 2021

  • 4. Shqyrtimi i Raportit të Grupit Punues për Projektligjin nr.08/L-122 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për Financimin e Subjekteve Politike

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisiont Funksional për Projektligjin nr.08/L-111 për Arkivat Shtetërore

   I miratuar