Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 130
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 35
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i planit vjetor të performancës të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2024

  • 2. Shqyrtimi i planit vjetor të performancës të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2024

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më: 18, 20 dhe 25 tetor, 1, 8, 15, 22, 23, 29 nëntor, 1, 13 dhjetor si dhe 14 dhjetor, në orën 10:30, 14 dhjetor në orën:15:00 dhe 14 dhjetor, në orën 21:20, 2023;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisioni funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim për Projektligjin nr. 08/L-186 për Rregullat e trafikut rrugor

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane për Projektin e “Qëndrueshmërisë Klimatike në Sektorin e Ujërave në Kosovë”

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit në mes të Republikës së Kosovës, i përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transferove, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), dhe KFW, Frankfurt Am Main, për Programin e energjisë Solare i (solar4kosovo) Fotovoltaik;

   I miratuar
  • 6. Miratimi i raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar-qershor 2024

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtim i Projektligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore

   I miratuar
  • 2. Shqyrtim i Projektligjit për Projekt Kodin Doganor dhe të Akcizave

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratim i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtim i raportit me amendamente për Projektligjin për Agjencinë e Regjistrimit Civil

   I miratuar
  • 3. Shqyrtim i raportit të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Metrologji

   I miratuar
  • 4. Shqyrtim i raportit të Projektligjit për shërbime sociale dhe familjare

   I miratuar
  • 5. Shqyrtim i raportit të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lirinë e asoocimit në Organizata Joqeveritare

   I miratuar
  • 6. Shqyrtim i raportit të Projektligjit për përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh

   I miratuar
  • 7. Shqyrtim i raportit për Projektligjin për Konfliktet Administrative

   I miratuar
  • 8. Shqyrtim i raportit për Projektligjin për ndryshime klimatike

   I miratuar
  • 9. Shqyrtim i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Republikës së Kosovës për miratimin e taksës vjetore për vitin 2024

   I miratuar
  • 10. Shqyrtim i marrëveshjes ndërkombëtare për Siguri Sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Holandës, të prezentuar nga Ministri Hekuran Murati

   I miratuar
  • 11. Shqyrtimin e Projektligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore

   I miratuar
  • 12. Shqyrtim i Projekt Kodit Doganor dhe të Akcizave.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024; Pjesëmarrës , ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati.

   I miratuar