Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 53
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 16
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Verica Ćeranić , Visar Korenica

  Munguan: Duda Balje , Ferat Shala , Jeta Statovci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të Komisionit me datë 6 dhe 7 prill 2022

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-021 për akcizën në produktet e duhanit me amendamente

   I miratuar
 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Visar Korenica

  Munguan: Ferat Shala , Pal Lekaj , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Ministri i Financave, Punes dhe Transfereve - Hekuran Murati.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.08/L-066 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022;

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-142 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale, procedurat e caktimit të pagës minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, për Projektligjin nr.08/L-113 për Policinë Ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i Komisionit Funksional për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, për Projektligjin nr.08/L-113 për Policinë Ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës;

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim për Projektligjin 08/L-070 për pijet e forta alkoolike

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me Amendamente i komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim për Projektligjin 08/L-027 për Mbeturinat nga Industritë Nxjerrëse të Mineraleve;

   I miratuar
 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Enver Haliti , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Visar Korenica

  Munguan: Eman Rrahmani , Ferat Shala , Verica Ćeranić

  • Rendi i ditës
  • 0. Degjim Publik lidhur me Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/l-174 për financimin e subjekteve politike, si dhe Ligjin nr. 03/l-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur me Projektligjin Nr.08/L-099 për Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Verica Ćeranić , Visar Korenica

  Munguan: Ferat Shala , Pal Lekaj

  Të ftuar: Bordi i RTK-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit të Shpenzimeve të RadioTelevizionit të Kosovës për periudhën janar-mars 2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën prill-qershor 2022

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit plotësues me Amendamente i Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti për Projektligjin nr.08/L-056 për Mbrojtjen e Konkurrencës

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme