Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 19
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Bedri Hamza , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Verica Ćeranić

  Të ftuar: Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit - Ismet Krasniqi, Ministri i Financave - Hekuran Murati, Kryetari i Bordit te ARKEP - Nazim Rrahimi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi I rendit të ditës;

  • 2. Miratimi I procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 23 qershor dhe 2 korrik 2021

  • 3. Votimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2020

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Verica Ćeranić , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Duda Balje

  Të ftuar: Z. Ngadhnjim Kastrati - Drejtor i RTK-se

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit dhe Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën prill-qershor 2021

  • 3. Kërkesa për Ndarje Buxhetore për Radiotelevizionin e Kosovës për periudhën korrik-shtator 2021

   I miratuar
  • 4. Votimi I Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit për vitin 2020

  • 5. Votimi I Raportit Vjetor Financiar i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2020

  • 6. Votimi I Raportit vjetor Financiar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës për vitin 2020

  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Verica Ćeranić , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i Rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr. 08/L-016 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021.

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-016 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Armend Muja , Avdullah Hoti , Duda Balje , Eman Rrahmani , Jeta Statovci , Mërgim Lushtaku , Pal Lekaj , Verica Ćeranić , Visar Korenica , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza

  Të ftuar: Izet Rushiti (anëtari i Bordit të ZRRE-së), Osman Vishaj (Komisioni Rregullativ të Prokurimit Publik)

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e komisionit dt. 16 qershor 2021

  • 3. Raporti me amendamente për Projektligjin nr.08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-132 për Automjete, me rekomandim të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë

  • 4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Zyrës së Rregullatorit për Energji për vitin 2020

  • 5. Shqyrtimi i raportit vjetor i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) për vitin 2020