Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 5
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për tremujorin e parë për vitin 2021

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2020

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor Financiar i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për vitin 2020

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Formimi i Grupit Punues për përcaktimin formatit te raportit financiar te RTK-se

   I miratuar
  • 3. Formimi i grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës së Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e komisionit datë 14.04.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2020

   I miratuar
  • 4. Votimi i Buxhetit të Komunës së Mitrovicës për vitin 2021.

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit të shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar – mars 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Rishikimi i Fushe veprimtarisë se Komisionit

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar - mars 2021

  • 4. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Mitrovicës për vitin 2021

  • 5. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për periudhën 2022-2024

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Konstituimi i Komisionit

   I miratuar