Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 105
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 35
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-142 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale, procedurat e caktimit të pagës minimale dhe shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetor

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-102 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-139 për procedurën përmbarimore, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.05/L-118

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-199 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-060 për mjekësinë ligjore

  • 4. Vazhdim-Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë së Kosovës për shkarkimin e znj. Kimete Gashi, anëtare e Organit Shqyrtues të Prokurimit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura të Komisionit me datë: 24,28 mars dhe 7,18 prill 2023

   I miratuar
  • 3. Raporti me shpenzime të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar-mars 2023

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor i Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2022

  • 5. Vazhdim-Shqyrtimi i Raportit vjetor i Organit Shqyrtues i Prokurimit për vitin 2022

  • 6. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë së Kosovës për shkarkimin e znj. Kimete Gashi, anëtare e Organit Shqyrtues të Prokurimit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.08/L-192 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-034 për mbrojtjen e konsumatorit

   I miratuar
  • 3. Vazhdim- Shqyrtimi i Raportit të Shpenzimeve të RadioTelevizionit të Kosovës për periudhën janar-mars 2023

  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor i Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2022