Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 6
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica , Enis Kervan , Fadil Gashi , Fridon Lala , Ivan Todosjević , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Shemsedin Dreshaj , Verica Ćeranić

  Munguan: Adem Hodža , Behgjet Pacolli , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. hqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-016 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021, me raport amandamente të Komisionit funksional për Buxhet, Punë dhe Transfere

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica , Fadil Gashi , Fridon Lala , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ivan Todosjević , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Shemsedin Dreshaj , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Behgjet Pacolli , Enis Kervan , Milos Perović , Shemsedin Dreshaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 29.06.2021

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-003 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtareve dhe prokuroreve, me raport të Komisionin funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

  • 4. Shqyrtimi i Projektligji nr. 08/L-004 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 05/L-132 për automjetet, me Raportin e Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë

  • 5. Rishqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2021

  • 6. Informacion mbi gjetjet e rekomandimeve nga Plani i mbikëqyrjes së procesit të integrimeve evropiane 2020-2021.

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Enis Kervan , Fadil Gashi , Fridon Lala , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ivan Todosjević , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Shemsedin Dreshaj , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Behgjet Pacolli , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 25 maj dhe më 1 qershor 2021

  • 3. Plani për mbikëqyrjen e procesit integrues 2020-2021 dhe inkuadrimi i të gjeturave në planin e punës se komisionit

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica , Enis Kervan , Fadil Gashi , Fridon Lala , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Ivan Todosjević , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Behgjet Pacolli , Shemsedin Dreshaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit për Projektligjin nr.08/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 04/L-123 të Procedurën Penale, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 06/L-091 të Komisionit funksional për Legjislacion

   I miratuar
 • Të pranishëm: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica , Enis Kervan , Fadil Gashi , Fridon Lala , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Shemsedin Dreshaj , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Behgjet Pacolli , Ivan Todosjević

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më: 5.05.2021

  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft Planit të Punës së Komisionit, për vitin 2021

   I miratuar