Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 15
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me dt. 23.02.2022, 2.03.2022 dhe 15.03.2022

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-076 për mbrojtjen e sekreteve tregtare, me raport amendamente të Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti

  • 4. Shqyrtimi i raportit plotësues për Projektligjin nr.08/L-056 për mbrojtjen e konkurrencës nr.08/1222/L-056 datë 21.12.2021, me raport amendamente të Komisionit Funksional për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Fadil Gashi , Fridon Lala , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Valentina Bunjaku - Rexhepi , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Arjeta Fejza , Elmi Reçica , Enis Kervan , Shemsedin Dreshaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me dt. 23.02.2022 dhe 2.03.2022

  • 3. Formimi i grupeve të punës për monitorimin e Ligjeve

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-042 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-249 për Sigurimin Shëndetësor, me raport të Komisionit funksional për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-043 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-125 për Shëndetësi, me raport të Komisionit funksional për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-046 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-109 për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, me raport të Komisionit funksional për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-047 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-190 për Produkte dhe Pajisje Medicinale, me raport të Komisionit funksional për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale;

  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-048 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-78 për shëndetësi publike, me raport të Komisionit funksional për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

  • 9. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica , Fadil Gashi , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Shemsedin Dreshaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Hydajet Hyseni - Kaloshi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Elmi Reçica , Enis Kervan , Fadil Gashi , Fridon Lala , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Valentina Bunjaku - Rexhepi , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Shemsedin Dreshaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me dt. 20, 22, 23.12.2021 dhe 2.02.2022.

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Draft –planit të punës së Komisionit për vitin 2022

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Arjeta Fejza , Bahrim Šabani , Bekim Arifi , Drita Millaku , Enis Kervan , Fadil Gashi , Hydajet Hyseni - Kaloshi , Jasmina Dedić , Miljana Nikolić , Milos Perović , Valentina Bunjaku - Rexhepi , Verica Ćeranić , Zoran Mojsilović

  Munguan: Elmi Reçica , Fridon Lala , Shemsedin Dreshaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me dt. 20, 22 dhe 23.12.2021.

  • 3. Miratimi i Raportit vjetor i punës së komisionit për vitin 2021;

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.08/L-011 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 04/L-061 për Shitjen e Banesave për te cilat ekziston e Drejta Banesore, me raport amendamente të Komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim;

  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-049 për administrimin e pasurisë se sekuestruar dhe konfiskuar, me raport amandament të Komisionit funksional për Legjislacion

  • 6. Të ndryshme.