Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 27
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 10
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim në Komision me përfaqësues të Shoqatës Qendra Burimore për Persona të Zhdukur. Temë kryesore e diskutimit: Çështja e Projektligjit të ri për Persona të Zhdukur

  • 3. Takim në Komision me përfaqësues të Shoqatës HANDIKOS. Temë diskutimi: Rëndësia e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 08/L-l 75 për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, me raport amandamente të Komisionit funksional për Çështjen e Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-121 për Byronë Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, me raport amandamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura, më 9.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik, me raport amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik, me raport amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 08/L-l 73 për Sigurinë Kibernetike, me raport amandamente të Komisionit funksional për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 08/L-166 për Tubimet Publike, me raport amandamente të Komisionit funksional për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura, më 30.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-072 për bujqësi dhe zhvillim rural, me raport amendamente të Komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-145 për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes, me raport amendamente të Komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-181 për vlerësimin e ndikimit në mjedis, me raport amendamente të Komisionit funksional për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura, më 18.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023, nga fushëveprimi që mbulon Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve

  • 4. Të ndryshme