Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 49
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 10
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport për Projektligjin nr.08/L-277 për Sport

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport për Projektligjin nr.08/L-264 për Rininë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 24.04.2024

   I miratuar
  • 3. Projektligji nr. 08/L-225 për Agjencinë e Inteligjencës së Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • 4. Projektligji nr. 08/L-261 për mbrojtje nga zjarri

   I miratuar
  • 5. Projektligji nr. 08/L-267 për letërnjoftim

   I miratuar
  • 6. Projektligji nr. 08/L-274 për shërbimet private të sigurisë

   I miratuar
  • 7. Projektligji nr. 08/L-256 për falimentimin

   I miratuar
  • 8. Projektligji nr. 08/241 për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedis

   I miratuar
  • 9. Projektligji nr. 08-L-265 për Regjistrin e Pronarëve Përfitues.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 6.02.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projektligjin nr.08/L-258 për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet të mbajtura më 13 dhe 14 dhjetor 2023

   I miratuar
  • 3. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit, për sesionin pranveror 2024

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente të Komisionit funksional për Projektligjin nr. 08/L-257 për Administrimin e Procedurave Tatimore

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit funksional për Projek-Kodin Doganor dhe të Akcizave nr.08/L-247

   I miratuar