Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 29
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 4
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Adriana Matoshi , Ardian Gola , Arijeta Rexhepi , Arjeta Fejza , Eliza Hoxha , Jahja Koka , Jasmina Dedić , Vlora Dumoshi

  Munguan: Albena Reshitaj , Ardian Kastrati , Enis Kervan

  Të ftuar: Samir Shahini kryesues i Kolegjiumit për Arsim parauniversitar, Besiana Musmurati drejtoreshë e DKA-së në Komunën e Prishtinës dhe Selvete Sylejmani drejtoreshë e DKA-së në Komunën e Gjilanit.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 12.4.2022

  • 3. Diskutim për gjendjen e arsimit parauniversitar në nivel komunal - i ftuar Samir Shahini – kryesues i Kolegjiumit për Arsim parauniversitar

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik mbi plotësim-ndryshimin e Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Ardian Gola , Arijeta Rexhepi , Arjeta Fejza

  Munguan: Adriana Matoshi , Ardian Kastrati , Eliza Hoxha , Enis Kervan , Jahja Koka , Jasmina Dedić , Vlora Dumoshi

  Të ftuar: z. Bedri Zyberaj, Agjencia e Arkivave, z. Hysen Azemi, Departamenti i Arkivave Ndërkomunale, znj. Dijana Haziri, kryeinspektore, përfaqësues nga Arkivat Komunale të Kosovës, si dhe anëtarë tjerë relevantë nga grupet e interesit të fushës përkatëse.

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur me Projektligjin nr.08/L-111 pёr Arkivat Shtetërore

 • Të pranishëm: Ardian Gola , Arijeta Rexhepi , Arjeta Fejza , Eliza Hoxha , Enis Kervan , Vlora Dumoshi

  Munguan: Adriana Matoshi , Albena Reshitaj , Jahja Koka , Jasmina Dedić , Memli Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur më Projektligjin për Agjencinë e Kosovës për Akreditim

 • Të pranishëm: Adriana Matoshi , Ardian Gola , Arijeta Rexhepi , Arjeta Fejza , Eliza Hoxha , Enis Kervan , Jasmina Dedić , Vlora Dumoshi

  Munguan: Albena Reshitaj , Fitim Uka , Jahja Koka

  Të ftuar: Xhemile Murati –Shabani kryesuese e Kolegjiumit për Kulturë, Rini e Sport në AKK

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës.

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 22.3.2022

   I miratuar
  • 3. Diskutim për gjendjen e kulturës, rinisë e sportit në nivel komunal -e ftuar Xhemile Murati –Shabani kryesuese e Kolegjiumit për Kulturë, Rini e Sport në AKK

  • 4. Të ndryshme.