Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 45
 • Dëgjime publike: 6
 • Projektligje të shqyrtuara: 9
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 20.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-206 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-202 pёr Kinematografin

   I miratuar
  • 5. Miratimi i raportit të punës së Komisionit për vitin 2022

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 13.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 8.12.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Planit të Performancës i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2023;

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 23.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-152 për Anti Dopingun;

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 15.11.2022;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-152 për Anti Dopingun

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 për fushat që janë në fushëveprim të Komisionit

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme