Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 64
 • Dëgjime publike: 9
 • Projektligje të shqyrtuara: 9
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur me Projektligjin Nr.08/L-245 për Artin dhe Kulturën.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 19.10.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Programit Kombëtar të Shkencës 2023/2028;

   I miratuar
  • 4. Formini i Grupit punues për Projektligjin për Artin dhe Kulturën

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Programit Kombëtar të Shkencës 2023/2028

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 19.10.2023

   I miratuar
  • 3. Diskutim me Partnerë Zhvillimor dhe Donatorë në lidhje me qëndrimet e tyre për Reformën në Arsim dhe Aftësim profesional

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 03.10.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë për ratifikimin e tre (3) anëtarëve vendorë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim

   I miratuar