Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 53
 • Dëgjime publike: 7
 • Projektligje të shqyrtuara: 9
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 27.04.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-205 pёr të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-202 pёr Kinematografinë

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 24.03.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-207 pёr Tekste shkollore

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-223 për Ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivel master në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.21/136, dt.22.03.2023, për themelimin e Kolegjit Publik Ndërkombëtar të Biznesit (IBCM) me seli në Mitrovicë, si institucion i arsimit të lartë

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-202 pёr Kinematografinë

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i raporteve me rekomandime të Komisioneve të Përhershme për Projektligjin për Edukimin në fëmijërinë e hershme

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 09.03.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-153 për Edukimin në Fëmijërinë e Hershme

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-110 pёr Agjencinë e Kosovës për Akreditim

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 02.03.2023

   I miratuar
  • 3. Formimi i grupit punues për shqyrtimin e Projektligjit nr.08/L-202 për Kinematografinë

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-152 për Anti Dopingun

   I miratuar
  • 5. Miratimi i raportit të punës së Komisionit për vitin 2022

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 16.2.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-110 pёr Agjencinë e Kosovës për Akreditim

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme