Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 60
 • Dëgjime publike: 11
 • Projektligje të shqyrtuara: 14
 • Ligje të monitoruara: 1
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Armend Muja , Driton Hyseni , Ferat Shala , Fidan Jilta , Gramos Agusholli , Ljubinko Karadzić , Mimoza Kusari - Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Munguan: Abelard Tahiri , Jeta Statovci

  Të ftuar: Komisioni i Pavarur përMiniera dhe Minerale - Kryesuesja e Bordit, znj.Selvete Grajcevci-Pllana.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më datë 19.4.2022 dhe 10.05.2022;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin nr.08/L-074 për turizmin;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) për vitin 2021;

  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Armend Muja , Driton Hyseni , Fidan Jilta , Gramos Agusholli , Ljubinko Karadzić , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Munguan: Abelard Tahiri , Ferat Shala , Jeta Statovci , Mimoza Kusari - Lila

  Të ftuar: Bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit - AKP

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) për vitin 2021;

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Armend Muja , Driton Hyseni , Fidan Jilta , Gramos Agusholli , Ljubinko Karadzić , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Munguan: Abelard Tahiri , Ferat Shala , Jeta Statovci , Mimoza Kusari - Lila

  Të ftuar: Rozeta Hajdari- Ministre e Industris, Ndërmarrsis dhe Tregtis.

  • Rendi i ditës
  • 1. Raportimi i ministres së industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, znj.Rozeta Hajdari, lidhur me gjendjen dhe administrimin e rezervave shtetërore të mallrave (raportimi mbahet me dyer të mbyllura);

   Raportim
  • 2. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Armend Muja , Driton Hyseni , Ferat Shala , Jeta Statovci , Ljubinko Karadzić , Mimoza Kusari - Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Munguan: Abelard Tahiri , Fidan Jilta , Gramos Agusholli

  Të ftuar: Drejtori i ndërmarrjes TrePharm Mërgim Prishtina, drejtori mbikëqyrës operativ dr.Shahid Raza dhe dr.Syed Abidini nga kompania internacionale farmaceutike.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më datë 26.04.2022

  • 3. Diskutim me ndërmarrjen TrePharm lidhur me mundësin e investimeve të huaja, në fushën farmaceutike

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Armend Muja , Driton Hyseni , Ferat Shala , Fidan Jilta , Gramos Agusholli , Jeta Statovci , Ljubinko Karadzić , Mimoza Kusari - Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Munguan: Abelard Tahiri

  Të ftuar: Përfaqësuesit e ZRRE-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin nr.08/L-056 për mbrojtjen e konkurrencës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-074 për turizmin

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Qeverisë nr.07/67 datë 09.03.2022, dhe nr.05/69 datë 13.04.2022, për emërimin e bordit të Komisionit Kosovar të Konkurrencës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, për vitin 2021

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Driton Hyseni , Ferat Shala , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Munguan: Abelard Tahiri , Armend Muja , Fidan Jilta , Gramos Agusholli , Jeta Statovci , Ljubinko Karadzić , Mimoza Kusari - Lila

  Të ftuar: Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), znj.Rozeta Hajdari, Kryetari i Odës Ekonomike, z.Berat Rukiqi dhe Drejtori i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës z.Agron Llugaliu

  • Rendi i ditës
  • 1. Diskutim publik, me mbeshtetje të KDI-së Tema: Barrierat tregtare mes Kosovës dhe Serbisë

 • Të pranishëm: Armend Muja , Driton Hyseni , Ferat Shala , Fidan Jilta , Gramos Agusholli , Jeta Statovci , Ljubinko Karadzić , Mimoza Kusari - Lila , Pal Lekaj , Uran Ismaili , Valentina Bunjaku - Rexhepi

  Të ftuar: znj. Artane Rozvanolli, Ministre e Ekonomisë; z. Jeton Mehmeti, kryesues i bordit të KOSTT-it; z. Isuf Mehmeti, Kosova Thëngjilli Sh.A.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 20.04.2021

  • 3. Shqyrtimi i kërkesës së NP KOSTT, të ftuar për raportim: ministrja e ekonomisë, znj.Artane Rizvanolli; bordi dhe kryeshefi ekzekutiv i NP KOSTT

   Raportim