Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 33
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 12
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Besian Mustafa , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Isak Shabani , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi , Zoran Mojsilović

  Munguan: Albena Reshitaj , Ganimete Musliu , Jetmire Vrenezi

  Të ftuar: Drejtori i Aviacionit Civil - Bujar Ejupi.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-027, për Mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve,

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-010, për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës,

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-070 për Pijet e forta alkoolike,

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit vjetor te Autoritetit të Aviacionit Civil per vitin 2021,

  • 6. Raporti vjetor i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2021- 2022,

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit 08/L-025 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit vjetor nga Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-027 për mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-010 për krijimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit hapësinor në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-070 për pijet e forta alkoolike

   I miratuar
  • 6. Formimi i grupeve punuese për shqyrtimin e Projektligjit 08/L-212, për tokat bujqësore, Projektligjin 08/L-116, për kimikate, si dhe Projektligjin 08/L-120 për ushqim

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Besian Mustafa , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Isak Shabani , Jetmire Vrenezi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Ganimete Musliu , Zoran Mojsilović

  Të ftuar: Fatime Hasani - Kryetare e SPP, Hasan Ukaj - Sekretarë i SPP

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më dt. 1.3.2022

  • 3. Shqyrtimi i Ankesës nga Sindikata e Pavarur e Pylltarisë, Bujqësisë, Industrisë së Drurit, Mjedisit dhe Gjuetisë përkatësisht nga Sekretari i kësaj Sindikate

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Besian Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Ganimete Musliu , Jetmire Vrenezi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Zoran Mojsilović

  Munguan: Ekrem Mustafa , Isak Shabani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më dt. 15.2.2022

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të grupit punues për Projektligjin 08/L-025 për Mbrojtjen e ajrit nga ndotja

  • 4. Formimi i Grupeve Punuese për Projektligjet që kanë kaluar leximin e parë,

   I miratuar
  • 5. Formimi i Grupit punues për Nismën legjislative për rregullimin me ligj të pijeve energjike dhe pijeve të (pa) gazuara që përmbajnë sheqer të shtuar,

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme