Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 58
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 22
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 7.4.2023

   I miratuar
  • 3. Raporti për gjendjen e natyrës 2018-2021, te ftuar zyrtarët nga MMPHI

  • 4. Shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve (2 peticioneve) rreth parkingjeve publike

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 21.3.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-184 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Projektligji për Rregullat e trafikut rrugor 08/L-186

  • Rendi i ditës
  • 1. Projektligji për Verëra 08/L-211

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 7.3.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-184 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme