Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 49
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 19
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet të mbajtura më 12,13 dhe 14.12.2022

  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit vjetor të Komisionit për vitin 2022

   I miratuar
  • 4. Votimi i Raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 29.11.2022

   I miratuar
  • 3. Raportimi i Ministrit te MBPZHR për çështjet në fushveprimtarinë e kësaj ministrie, i ftuar Ministri,

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 6.12.2022;

   I miratuar
  • 3. Konfirmimi për leximin e dytë të Projektligjit 08/L-072 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural

   I miratuar
  • 4. Konfirmimi për leximin e dytë të Projektligjit 08/L-145 për Parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes,

   I miratuar
  • 5. Raportimi i Ministrit të MMPHI për çështjet në fushveprimtarinë e kësaj ministrie, i ftuar Ministri,

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyerjen e Ligjit për Pyje

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Konfirmimi për leximin e dytë të Projektligjit 08/L-181 për Vlerësimin e ndikimit në mjedis.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente per Projektligjin 08/L-181 për Vlerësimin e ndikimit në mjedis

  • 3. Diskutime rreth mbikqyrjes së ligjeve

  • 4. Njoftimi nga Kryetarja e komisionit rreth pjesmarrjes ne COP-27

  • 5. Diskutimi rreth propozimeve për ekspert për Nismën ligjore për Pijet energjike dhe me sheqer të shtuar

  • 6. Të ndryshme