Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 16
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 6
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Ekrem Mustafa , Fadil Nura , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Bekim Haxhiu , Besian Mustafa , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar më 19.7.2021

  • 3. Diskutim rreth aksidentit në Kroaci

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit në parim nr. 08/L-027 për Mbeturinat nga industritë nxjerrëse të mineraleve

  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit në parim nr. 08/L-025 për Mbrojtjen e ajrit nga ndotja

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba

  Munguan: Bekim Haxhiu , Besian Mustafa , Fadil Nura , Samra Ilijazi , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar më 13.7.2021

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-132 për Automjete

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Bekim Haxhiu , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Besian Mustafa , Fadil Nura , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës ,

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar më 9.7.2021,

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 05/L-132 për Automjete,

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit në parim nr.08/L-012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në fushën e ndërtimit,

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit në parim nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor,

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit në parim nr.08/L-011 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr 04/L-061 për Shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore,

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i përfshirjes së Ligjit për farërat në agjendën e komisionit për mbikëqyrjen e ligjit,

   I miratuar
  • 8. Caktimi i ekspertëve dhe grupeve punuese për mbikëqyrjen e ligjeve,

  • 9. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Bekim Haxhiu , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba

  Munguan: Albena Reshitaj , Besian Mustafa , Fadil Nura , Samra Ilijazi , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara më 29.6.2021 dhe 7.2021

  • 3. Nisma ligjore për siguri në rrugë

 • Të pranishëm: Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Besian Mustafa , Ekrem Mustafa , Fadil Nura , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Albena Reshitaj , Bekim Haxhiu , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Diskutim lidhur me Projektiligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.05/L-132 për Automjete

  • 4. Miratimi i shkarkimit të Bordit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave

   I miratuar