Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 21
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 9
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Bekim Haxhiu , Besian Mustafa , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më dt. 9.11.2021

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-060 për mbeturina,

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-072 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 08/L-070 për pijet e forta alkoolike

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Besian Mustafa , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Bekim Haxhiu , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/805/L-065 Produktet biocide

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i kërkesave të banorëve, të arritura në Komision

  • 4. Kërkesa e Gjykatës Kushtetuese për rastin K0 nr.139/21

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Besian Mustafa , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba

  Munguan: Bekim Haxhiu , Fadil Nura , Samra Ilijazi , Zoran Mojsilović

  Të ftuar: Perfaqesues te ministrise

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar më 27.10.202

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-074 për Shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-011 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore.

 • Të pranishëm: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Ekrem Mustafa , Fitore Pacolli - Dalipi , Milazim Salijaj , Salih Zyba , Samra Ilijazi

  Munguan: Bekim Haxhiu , Besian Mustafa , Fadil Nura , Zoran Mojsilović

  Të ftuar: Zëvendministrja e MMPHI-së dhe zyrtar nga AMMK-ja.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar më 21.9.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2020

  • 4. Gjendja e projektligjeve në procedurë të Komisionit

  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Milazim Salijaj

  Munguan: Albena Reshitaj , Arbereshë Kryeziu - Hyseni , Bekim Haxhiu , Besian Mustafa , Ekrem Mustafa , Fadil Nura , Fitore Pacolli - Dalipi , Salih Zyba , Samra Ilijazi , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur me Projektligjin nr.08/L-012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në fushën e ndërtimit