Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 67
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 22
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-237 për kadastër të pronës së paluajtshme

   I miratuar
  • 3. Formimi i grupit të punës për Projektligjin nr. 08/L-250 për ndryshime klimatike

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 26.9.2023

   I miratuar
  • 3. Raporti i punës për sesionin pranveror 2023

   I miratuar
  • 4. Plani i punës për sesionin vjeshtor 2023

  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit për Kadastër të pronës së paluajtshme

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Raporti i punës për sesionin pranveror 2023

  • 3. Plani i punës për sesionin vjeshtorë 2023,

  • 4. Raportimi i Ministrit të MMPHI-së, për çështjet që kanë të bëjnë me fushë veprimtarinë e kësaj ministrie

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 25.7.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-211 për verëra

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga MBPZhR dhe GIZ-GMBH, për Projektin Mbështetja për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Sektorit të Bujqësisë në Zonat Rurale përmes Diversifikimit të Aktiviteteve

   I miratuar
  • 5. Raportimi i Ministrit të MBPZhR-së, për çështjet që kanë të bëjnë me fushë veprimtarinë e kësaj ministrie

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 18.7.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-211 për verëra

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit 08/L-250 për ndryshime klimatike

   I miratuar