Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 40
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 14
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me:15.7.2022, 26.7.2022, 28.7.2022, 1.8.2022 dhe 4.8.2022

   I miratuar
  • 3. Miratimi i raportit të punës së Komisionit për vitin 2022, të sesionit pranveror

  • 4. Shqyrtimi i planit të punës për sesionin vjeshtor

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-197 për kimikate

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-060 për mbeturina

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verërat

   I miratuar
  • 3. Diskutim mes deputetëve dhe përfaqësuesve të sindikatës së Autoritetit të Aviacionit Civil (AAC)

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar dt. 8.7.2022

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08-L-154 për ratifikimin e “Marrëveshgjes së Bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe Projekt-idesë për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë”

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit 08/L-120 për ushqim

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit 08/L-065 për produktet biocide

   I miratuar