Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 52
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjimi Publik për Projektligjin nr.08/L-190 për Zhvillim Rajonal të Balancuar;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve të përhershme lidhur me Projektligjin nr. nr.08/L-176 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin nr. 05/L- 031 për procedurën e pëgjithshme administrative

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i dyte i P/Ligjit nr.08/L-190 per zhvillim rajonal te balancuar

  • Rendi i ditës
  • 1. Vazhdim i mbledhjes

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2022

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Votimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-176 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin nr. 05/L- 031 për procedurën e pëgjithshme administrative