Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 40
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raporteve të Komisioneve të përhershme lidhur me Projektligjin nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik dhe Projektligjin nr.08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjimi Publik për Projektligjin nr.08/L-197 për Zyrtarët Publik dhe Projektligjin nr.08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-190 për zhvillimin rajonal të balancuar;

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme