Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 9
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Agim Veliu , Besim Muzaqi , Doarsa Kica - Xhelili , Fidan Jilta , Fitim Haziri , Floretë Zejnullahu , Mërgim Lushtaku , Nijazi Isaku , Valon Ramadani

  Munguan: Besnik Tahiri , Igor Simić

  Të ftuar: Z. Xhevat Latifi - Komisioni i Pavarur i Mediave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Raportimi periodik i Komisionit të Pavarur për Media;

   Raportim
  • 3. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Agim Veliu , Besim Muzaqi , Besnik Tahiri , Doarsa Kica - Xhelili , Fidan Jilta , Fitim Haziri , Nijazi Isaku , Valon Ramadani

  Munguan: Floretë Zejnullahu , Igor Simić , Mërgim Lushtaku

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes 22.06.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Statistikave Zyrtare, për vitin 2020;

  • 4. të ndryshme

 • Të pranishëm: Agim Veliu , Besim Muzaqi , Besnik Tahiri , Doarsa Kica - Xhelili , Fidan Jilta , Fitim Haziri , Mërgim Lushtaku , Nijazi Isaku , Valon Ramadani

  Munguan: Floretë Zejnullahu , Igor Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit

  • 3. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në lidhje me shkarkimin e anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës (RTK)

 • Të pranishëm: Agim Veliu , Besim Muzaqi , Besnik Tahiri , Doarsa Kica - Xhelili , Fidan Jilta , Fitim Haziri , Floretë Zejnullahu , Igor Simić , Mërgim Lushtaku , Nijazi Isaku , Valon Ramadani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 01.06.2021

  • 3. Njoftim për Komisionin nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil për dorëheqjen e Kryetarit të Këshillit

  • 4. Shqyrtimi i shkresës me informata të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil sipas kërkesës së Komisionit

 • Të pranishëm: Agim Veliu , Besim Muzaqi , Besnik Tahiri , Doarsa Kica - Xhelili , Fidan Jilta , Fitim Haziri , Floretë Zejnullahu , Igor Simić , Mërgim Lushtaku , Nijazi Isaku , Valon Ramadani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 25.05.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2020