Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 63
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit, për sesionin vjeshtor 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Ligjit për Zyrtarët Publik nr.08/L-197, konform Aktgiykimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, nr. Ref.:Agj 2262123, datë 12 shtator 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi përfundimtar i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-131 për Skemat pensionale të financuara nga shteti

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-131 për Skemat pensionale të financuara nga shteti

   I miratuar