Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 29
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 7
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 26.07.2022

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-123 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të ekzekutive

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i Raportit plotësues i komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 3. Miratimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarur.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit plotësues të Komisionit për Legjislacion, për Projektligjin nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura.

  • 4. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-103 për sistemin e menaxhimit të performancës së komunave dhe skemën e grantit të bazuar në performancë

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.08/L-103 për sistemin e menaxhimit të performancës së komunave dhe skemën e grantit të bazuar në performancë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-103 për sistemin e menaxhimit të performancës së komunave dhe skemën e grantit të bazuar në performancë.

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit të komisioneve të përhershme për Projektligjin për Qeverinë e Kosovës

   I miratuar
 • Të pranishëm: Agim Veliu , Besim Muzaqi , Besnik Tahiri , Doarsa Kica - Xhelili , Fitim Haziri , Isak Shabani , Mërgim Lushtaku , Nijazi Isaku , Valon Ramadani

  Munguan: Fidan Jilta , Igor Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 3. Shqyrtimi i propozim-ndryshimeve të Grupit Punues në Projektligjin nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme