Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 67
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 23.5.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare, të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2022

  • 4. Votimi i Raportit vjetor të performances së Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2022

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 16.5.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të performances së Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2022

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 2.5.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Këshillit Prokurorial të Kosovës, për vitin 2022

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.4.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit të teknologjisë së informacionit “ Sistemi Informativ i Gjendjes civile në Agjencinë e Regjistrit Civil”. Të ftuar: përfaqësuesit e institucioneve të audituara, MPB, MPJD, komuna e Prishtinës dhe Prizrenit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 5.4.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit të teknologjisë së informacionit “ Sistemi Informativ i Gjendjes civile në Agjencinë e Regjistrit Civil"

  • 4. Të ndryshme