Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 86
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 6.2.2024

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 16.1.2024

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit të performancës” Renovimi dhe rikonfigurimi i stadiumit të qytetit në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë.

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 13.12.2023 dhe 19.12.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të punës së komisionit për vitin 2023

   I miratuar
  • 4. Votimi i Raportit për Miniera dhe Minerale

   I miratuar
  • 5. Votimi i Raportin e Auditimit të Performancës për të hyrat nga qiraja.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 29.11.2023 dhe 6.12.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, për vitin 2022

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 03.11.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2022. Të ftuar: Përfaqësuesit e KGJK