Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 16
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Bekim Arifi , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Fadil Nura

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 6.7.2021, 13.7.2021 dhe 21.7.2021;

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Kompanisë “Telekomi i Kosovës” sh.a., për vitin 2020. Të ftuar: Kryeshefi ekzekutiv dhe Kryesuesi i Bordit;

  • 4. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Fadil Nura , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Bekim Arifi , Jasmina Dedić

  Të ftuar: U.d. Sekretari i Zyrës së Kryeministrit, Arben Krasniqi, Habit Hajredini nga ZKM-ja, Edi Gusia nga Agjencia për Barazi Gjinore nga ZKM-ja, Myrvete Gashi, nga Zyra Kombëtare e Auditimit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances “Transparenca dhe llogaridhënia në procesin e financimit të organizatave jo-qeveritare”. Të Ftuar: Zyra e Kryeministrit, Minitri i MKRS z.Hajrulla Çeku dhe Komuna e Prishtinës.

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Fadil Nura , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku

  Munguan: Bekim Arifi , Jasmina Dedić , Yllza Hoti

  Të ftuar: Ministri iPunëve të Brendshme Xhelal Sveçla

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më 8.6.2021 dhe 22.6.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2020. I ftuar Miinistri z.Xhelal Sveçla’

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të K.R.U.”Hidroregjioni jugor” Sh. A. Prizren për vitin 2020;

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Bekim Arifi , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Fadil Nura , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Yllza Hoti

  Munguan: Jasmina Dedić

  Të ftuar: Minisitri i MAPL-së z.Elbert Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin 2020.I ftuar, Ministri i MAPL-së z.Elbert Krasniqi

  • 3. Tërheqja e shortit lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2018, 2019 dhe 2020

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Fadil Nura , Hajdar Beqa , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Bekim Arifi , Hykmete Bajrami , Jasmina Dedić

  Të ftuar: Ministrja e Indrustrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari. Kryetari i Bordit dhe u.d. Kryeshefi Ekzekutiv të Kompanisë Regjionale “Bifurkacioni”.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës 29.06.2021

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Kompanisë Regjionale “Bifurkacioni” për vitin 2020. Të ftuar, Kryetari i Bordit dhe u.d. Kryeshefi Ekzekutiv;

  • 4. Auditimi i projektit të Komunës së Ferizajit "Bashkimi i Qytetit", nga Zyra Kombëtare e Auditimit

  • 5. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ndërmarrjes Publike Lokale “Hortikultura” sh.a. për vitin 2020. Të ftuar, Kryetari i Bordit dhe Kryeshefi Ekzekutiv

  • 6. Të ndryshme

  • 7. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë për vitin 2020. Të ftuar, Ministrja e Indrustrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari;