Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 32
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Bekim Haxhiu , Eman Rrahmani , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Rashit Qalaj , Yllza Hoti

  Munguan: Adem Hodža , Enver Haliti

  Të ftuar: ministër i shëndetësis Rifat Latifi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 8.3.2022

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances” Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

  • 4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances “Optimizimi i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19”.I ftuar Ministri i Shëndetësisë z.Rifat Latifi

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Hajdar Beqa , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Rashit Qalaj , Yllza Hoti

  Munguan: Adem Hodža , Albana Bytyçi , Bekim Arifi , Halil Thaçi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 1.3.2022

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Besian Mustafa , Eman Rrahmani , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Bekim Arifi , Enver Haliti , Fadil Nura

  Të ftuar: Zëvendës ministri Hysen Dermishi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 1.2.2022

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të performances “Vlera për para në ndërtimin e rrugeve lokale dhe rajonale”. I ftuar: Ministri i MMPHI, z.Liburn Aliu;

  • 4. Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit Nr.06/L021 për Kontrollin e Brendshëm të Finacave Publike

  • 5. Shqyrtimi i rekomandimeve lidhur me Raportin e auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) për vitin 2020

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku

  Munguan: Bekim Arifi , Enver Haliti , Hajdar Beqa , Yllza Hoti

  Të ftuar: Znj.Arbërie Nagavci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 19.01.2022

  • 4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për vitin 2020. E ftuar znj. Arbërie Nagavci

   Raportim
  • 5. Shqyrtimi i raportit të auditimit të përformancës për “Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale SDC/DEMOS, për vitin fiskal 2020

   Raportim
  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbale nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i raportit të punës së KMFP-së për vitin 2021.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2022

  • 5. Inicimi i procedurave lidhur me auditimin e raporteve vjetore financiare dhe raportet e deklarimit financiar të fushatës së subjekteve politike për vitin 2021

   I miratuar
  • 6. Inicimi i procedurave lidhur me auditimin e pasqyrave vjetore financiare të ZKA-së për vitet 2021, 2022 dhe 2023.

   I miratuar