Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 44
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të pasqyrave financiare të Telekomit të Kosovës, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021. E ftuar znj. Burbuqe Hana, UD Kryeshefe Ekzekutive

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të pasqyrave financiare të KRM Pastrimi sh.a, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021. E ftuar znj.Fazile Haziri, UD Kryeshefe Ekzekutive;

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 26.7.2022 dhe 2.8.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit të pavarur, për PVF-të e Zyres Kombëtare të Auditimit, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021. E ftuar Auditorja e Përgjithëshme, znj.Vlora Spanca

  • 4. Shqyrtimi i kërkesës së ZKA-së për vlersim të përformencës së ZKA-së, nga një institucion suprem i auditimit

  • 5. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të punës së KMFP-së, për sesionin pranveror të vitit 2022

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve për raportet e auditimit të PVF-ve për SHSKUK dhe MSH për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Shëndetësisë, për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2021. I ftuar: Ministri i Shëndetësisë, z.Rifat Latifi

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës, për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2021. I ftuar: Drejtori i SHSKUK-së, z.Valbon Krasniqi

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albana Bytyçi , Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Hajdar Beqa , Halil Thaçi , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Rashit Qalaj

  Munguan: Adem Hodža , Bekim Arifi

  Të ftuar: Drejtori ekzekutiv i FSSH-së, Bujar Kaquri.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës.

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 12.7.2022 dhe 19.7.2022.

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare të Fondit për Sigurime Shëndetsore, për vitin e përfunduar me 31 Djetor 2021. I frtuar Drejtorim z.Fatmir Plakiqi.

  • 4. Te ndryshme.

 • Të pranishëm: Arta Bajralija , Hajdar Beqa , Halil Thaçi , Hykmete Bajrami , Mirlinda Sadiku , Yllza Hoti

  Munguan: Adem Hodža , Albana Bytyçi , Bekim Arifi , Eman Rrahmani , Rashit Qalaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Shëndetësisë, për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2021. I ftuar: Ministri i Shëndetësisë, z.Rifat Latifi;