Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 28
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 05.04.2023

   I miratuar
  • 3. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Petrit Ajeti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 29.03.2023

   I miratuar
  • 3. Raportim i Drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Petrit Ajeti

   Raportim
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 15.02.2023

   I miratuar
  • 3. Diskutim rreth çështjeve vijuese nga fushëveprimi i Komisionit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtur më 25.01.2023 dhe me 09.02.2023

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Plani të Punës së Komisionit për sesionin pranveror të vitit 2023

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-213 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023,nga fushëveprim i Komisionit

   I miratuar