Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 24
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të Ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më date 01, 02 dhe 05.12.2022

   I miratuar
  • 3. Miratimi i Raportit të Punës së Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me procesin e vendimmarrjes në sektorin e energjisë për periudhën 2006-2022, në nivelin legjislativ, ekzekutiv, rregullator dhe në ndërmarrje publike

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të Ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura më date 01 dhe 02.12.2022;

   I miratuar
  • 3. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; a. Njazi Thaçi, ish Kryeshef në KEK;

  • 4. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; b. Luigj Imeri, ish U.D. Kryeshef në KEK;

  • 5. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; c. Perparim Kabashi, ish U.D. Kryeshef në KEK;

  • 6. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; d. Nagip Krasniqi, Kryeshef në KEK;

  • 7. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; e. Faruk Hajrizi, ish Kryesues i Bordit të KEK;

  • 8. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; f. Rrezarta Pllana, ish Kryesuese e Bordit në KEK;

  • 9. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; g. Hysen Fazliu, ish Kryesues i Bordit në KEK;

  • 10. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; h. Musa Misini, ish Kryesues i Bordit në KEK;

  • 11. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; i. Skender Haziri, Kryesues i Bordit në KEK;

  • 12. Intervistimi i dëshmitareve nga ZRRE: a. Ali Hamiti, ish anëtar i Bordit të ZRRE-se, b. Izet Rushiti, ish anëtar i Bordit të ZRRE-së, c. Krenar Bujupi, ish anëtar i Bordit të ZRRE-së,

  • 13. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të Ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më date 01.12.2022;

   I miratuar
  • 3. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; a. Njazi Thaçi, ish Kryeshef në KEK;

  • 4. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; b. Luigj Imeri, ish U.D. Kryeshef në KEK;

  • 5. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; c. Perparim Kabashi, ish U.D. Kryeshef në KEK;

  • 6. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; d. Nagip Krasniqi, Kryeshef në KEK;

  • 7. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; e. Faruk Hajrizi, ish Kryesues i Bordit të KEK;

  • 8. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; f. Rrezarta Pllana, ish Kryesuese e Bordit në KEK;

  • 9. 3. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; g. Hysen Fazliu, ish Kryesues i Bordit në KEK;

  • 10. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; h. Musa Misini, ish Kryesues i Bordit në KEK;

  • 11. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; i. Skender Haziri, Kryesues i Bordit në KEK;

  • 12. Intervistimi i dëshmitareve nga KEDS dhe KESCO; a. Alpin Dogan, Kryeshef Ekzekutiv në KEDS; b. Serhat Mesut Dinc, Kryeshef Ekzekutiv në KESCO; c. Alper Erbas, Kryeshef Ekzekutiv në KEDS për periudhën 2019-2021;

  • 13. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të Ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më date 18.11.2022

   I miratuar
  • 3. Intervistimi i dëshmitareve nga ZRRE për periudhën 2013-2017; a. Krenar Bujupi, anëtar i bordit në ZRRE; b. Merita Kostari, anetare e bordit në ZRRE; c. Arsim Janova, anëtar i bordit në ZRRE; d. Qemajl Mustafa, anëtar i bordit në ZRRE e. Besim Sejfijaj, anëtar i bordit në ZRRE;

  • 4. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; a. Njazi Thaçi, ish Kryeshef në KEK

  • 5. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; b. Luigj Imeri, ish U.D. Kryeshef në KEK;

  • 6. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; c. Perparim Kabashi, ish U.D. Kryeshef në KEK;

  • 7. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; d. Nagip Krasniqi, Kryeshef në KEK;

  • 8. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; e. Faruk Hajrizi, ish Kryesues i Bordit të KEK;

  • 9. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; f. Rrezarta Pllana, ish Kryesuese e Bordit në KEK;

  • 10. Intervistimi i dëshmitareve nga ZRRE për periudhën 2013-2017; g. Hysen Fazliu, ish Kryesues i Bordit në KEK;

  • 11. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; h. Musa Misini, ish Kryesues i Bordit në KEK;

  • 12. Intervistimi i dëshmitareve nga KEK për periudhën 2018-2022; i. Skender Haziri, Kryesues i Bordit në KEK;

  • 13. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të Ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më date 18.11.2022

   I miratuar
  • 3. Intervistimi i dëshmitareve: a. Vedi Yesilkilic, Kryeshef, Ekzekutiv i KEDS 2013-2014; b. George Karagutoff, Ekzekutiv i KEDS 2013-2019; c. Alper Erbas, Kryeshef Ekzekutiv i KEDS 2019-2021; d. Alpin Dogan, Kryeshef Ekzekutiv i KEDS; e. Serhat Mesut Dinc, Kryeshef Ekzekutiv i KESCO

  • 4. Të ndryshme