Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 4
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 08.11.2022

   I miratuar
  • 3. Organizimi i punës së mëtejme të Komisionit

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.10.2022

   I miratuar
  • 3. Caktimi dhe organizimi i punëtorisë së radhës së Komisionit

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.09.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komisionit

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i buxhetit të Komisionit

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.07.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i termave të referencës për Grupin Këshillëdhënës

  • 4. Kërkesa për buxhetin e Komisionit

  • 5. Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit

  • 6. Të ndryshme