Pyetjet parlamentare të: Fitim Haziri

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur