Pyetjet parlamentare të: Kujtim Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur