Pyetjet parlamentare të: Bekim Arifi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur