Pyetjet parlamentare të: Arta Bajralija

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur