Pyetjet parlamentare të: Fidan Jilta

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
23/02/2023 Qeverisje Lokale
Kur do të ndryshohet Udhëzimi Administrativ aktual i Ministrisë së Administratës Publike dhe Pushtetit Lokal, duke pasur parasysh edhe rekomandimet e Avokatit të Popullit, sepse në Prizren ende kemi problem për mosemërtimin e nënkryetarit nga radha e kom
Lexo më shumë
Elbert Krasniqi Po