Pyetjet parlamentare të: Fadil Gashi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur