Pyetjet parlamentare të: Bekë Berisha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
27/05/2021 Financa
Faleminderit, kryetar! Ministër Murati, a është e vërtetë që në prill të vitit 2020, Qeveria Kurti 1 i pagoi dhjetë milionë euro për rrymën në veri ashtu siç ishte deklaruar edhe zëdhënësi i Qeverisë Kurti 1. Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndarë një
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
23/12/2022 Bujqësi dhe Blegtori
Dëmet e shkaktuara nga breshri në Kosovë, a u kompensuan, ministër? Nëse jo, kur do të kompensohen? A u vlerësuan, sa janë këto dëme dhe kur pritet kompensimi i tyre?
Faton Peci Po