Pyetjet parlamentare të: Cvetko Veljković

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur