Pyetjet parlamentare të: Fadil Nura

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur