Pyetjet parlamentare të: Fatmire Mulhaxha - Kollçaku

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur