Pyetjet parlamentare të: Fitim Uka

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
26/04/2021 Arsim
E nderuar ministre Nagavci, Studentët e disa institucioneve private të arsimit të lartë nuk janë të regjistruar fare në Librin Amë në Ministrinë e Arsimit dhe, si rrjedhojë, ata nuk mund të marrin një diplomë valide dhe mund të humbin kështu edhe mundësi
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
03/06/2021 Arsim
E nderuar ministre, kohët e fundit janë shtuar rastet e ngacmimeve dhe dhunës fizike në shkolla, por edhe akte të tjera delikuente në mesin e nxënësve. Një nga masat më efikase për parandalimin e rasteve të tilla konsiderohet angazhimi i psikologëve dhe
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
20/01/2022 Shëndetësi
Unë kam një pyetje për ministrin Latifi. Në v. 2020, Departamenti i Psikologjisë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë krijuar linjën e ndihmës psikologjike për të ndihmuar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që kanë qenë të infektuar
Lexo më shumë
Rifat Latifi Po
20/01/2022 Shëndetësi
Thjesht për korrektësi më duhet të përmend që i gjithë ky shërbim ka qenë i krijuar në baza vullnetare dhe të gjithë ata të cilët kanë ofruar shërbimin e tillë, pra të ndihmës psikologjike, kanë punuar vullnetarisht. Ndërkaq, ideja që qendrat e shëndetit
Lexo më shumë
Rifat Latifi Po
29/09/2022 Shëndetësi
Duke pasur parasysh rëndësinë e "anesteziologëve" si profili specifik, a mund të na tregoni nëse ekzsiton rrezik për shërbimet publike në QKUK si pasojë e mungesës së anesteziologëve dhe cilat janë masat që i keni paraparë ju t’i ndërmerr
Lexo më shumë
Rifat Latifi Po
10/11/2022 Arsim
Cilat janë masat që keni ndërmarrë si ministri, politikat dhe strategjitë për parandalimin e dhunës në shkolla, marrë parasysh që ky është shqetësim i kahershëm dhe qasja që është aplikuar në të kaluarën nuk ka dhënë rezultate të duhura?
Arbërie Nagavci Po