Pyetjet parlamentare të: Fjolla Ujkani

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur