Pyetjet parlamentare të: Armend Muja

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
06/10/2023 Kulturë
Kur do të fillojë, ose nëse ka filluar riparimi i Qendres Multifunksionale?
Hajrullah Ceku Po
06/10/2023 Infrastrukturë
Shumica e banorëve presin një përgjigje se projekti i miratuar Bare-Selac, 8,4 km, kur do të përfundojë kjo rrugë?
Liburn Aliu Po