Pyetjet parlamentare të: Burim Meta

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
24/02/2022 Financa
Faleminderit, kryetar! Kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë, I nderuar ministër Hekuran, i dimë veprimet e shumta, edhe me greva shumëditëshe, por jo vetëm, të ish-punëtorëve të Fabrikës së Gypave, të cilët i kanë bërë deri në vendimin e datës 1
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
07/04/2022 Sociale
Është pyetje e bartur nga seancat e kaluara edhe pse këtë çështje e kemi diskutuar, e kam propozuar dhe gjatë Kodit Civil, mirëpo veç po dua ta di nga ministri i linjës që a do të mund dhe a do të ketë interes që të trajtojë çështjen apo t’i t
Lexo më shumë
Hekuran Murati Po
07/04/2022 Shëndetësi
Përshëndetje Kabinet qeveritar, I nderuar ministër, Dimë që pandemia Covid 19 ka rënduar jo vetëm shëndetin trupor, por edhe shëndetin mendor të qytetarëve tanë, dhe çështja është se ne jemi dëshmitarë të mosfunksionimit të linjës pa pagesë për ofrimin e
Lexo më shumë
Rifat Latifi Po
23/12/2022 Arsim
Kemi një ankesë nga studentët e Universitetit “Kadri Zeka” të Gjilanit, të cilët nuk janë përfshirë në mundësinë e përfitimit nga mbështetja me bursa, që bëhet nga SEMS-i. Ju lutem, nëse kemi një përgjigje nga ju, se përse vetëm ata studentë
Lexo më shumë
Arbërie Nagavci Po
06/10/2023 Financa
Bëhet fjalë për informatën për mjekët, të cilët që sa kohë kanë shkëputur aktivitetin e tyre nga institucionet private shëndetësore dhe që ju kemi premtuar, ju kanë thënë punëdhënësit e tyre të përgatitin sa më parë dokumentacionin, në mënyrë që të mbësh
Lexo më shumë
Hekuran Murati Jo
06/10/2023 Infrastrukturë
Në projektin e rrugës në Ferizaj banorëveiuështë pamundësuar qasja në shtëpitë e tyre, në bizneset e tyre, po kanë vështirësi.
Liburn Aliu Po