Pyetjet parlamentare të: Jetmire Vrenezi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
28/03/2022 Planifikim Hapesinor
Pyetja ka të bëjë me hartën zonale të Kosovës. Në gusht të vitit 2013 është miratuar Ligji nr. 04/L-174 për planifikim hapësinor, ku parashihet hartimi i hartës zonale të Kosovës, si dhe hartave zonale komunale. Më pastaj, në udhëzimin administrativ nr.
Lexo më shumë
Liburn Aliu Jo
07/07/2022 Infrastrukturë
I nderuar Kabinet qeveritar, Kolegë deputetë, Të dashur qytetarë, Pyetja ime ka të bëjë me adresimin e një çështjeje që ka të bëjë me rrugën magjistrale Gjakovë Prizren. I nderuar ministër Aliu, Duke e parë nevojën për zgjerimin e këtij aski rrugor që li
Lexo më shumë
Liburn Aliu Po