Pyetjet parlamentare të: Nasuf Bejta

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur